درباره ما

بزرگترین متخصص طراحی !
demo-attachment-45-Group-622
دیدگاه ما

با توجه به پیشرفت تکنولوژی وبرخی مسائل غیرقابل پیش بینی مانند ویروس کرونا کسب و کارها از فضای حقیقی و فروشگاه و مغازه به سمت فضای مجازی و فروش اینترنتی پیش می روند پس اگه امروز شروع کنید خیلی بهتر از فرداست!

ماموریت ما

کمک به کسب وکارهای کوچک برای بزرگ شدن در فضای مجازی

ارزش شما

داشتن یک کسب وکار موفق و پویا در فضای مجازی که بزرگ تر و پردرآمدتر از فضای حقیقی باشه

تیم ما
demo-attachment-45-Group-622
nazanin

نازنین سودمند

مدیر عامل
pp

آرام سودمند

عکاس